Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2007

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2007

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ


ΑΟ ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ


1973-1975 Γ` Κατηγορία Καρδίτσας
1975-1976 Β` Κατηγορία Καρδίτσας
1976-1983 Α` Κατηγορία Καρδίτσας
1983-1984 Α` ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΕΤΕΧΝΙΚΗ ( Δ`ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
1984-1990 Α` Κατηγορία Καρδίτσας
1990-1991 Α` ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΑΣΕΤΕΧΝΙΚΗ ( Δ`ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
1992-2008 Α` Κατηγορία Καρδίτσας